Domingo 24 de marzo de 2019 a las 19:00h

Concierto de Primavera / Udaberriko kontzertua

Concierto de Navidad de la banda de música de Laudio-Llodio, el domingo 24 de marzo a las 19:00h en la Iglesia San Pedro de Laudio-Llodio

Laudioko bandaren Udaberriko kontzertua Martxoak 24a, igandea 19:00etan, Laudioko San Pedro elizan

Balkanetako Sukarra – Balkan Fever
Laudioko Musika Banda de Musica de Laudio-Llodio

Balkanetako musika era askotakoa da, baita hitz egiten dituzten hizkuntzak, hango erlijioak eta eskualde horretako plater tipikoenaren –moussaka- errezetak ere.

Balkanak Europa hego-ekialdean dagoen eskualde bat da, eta hainbat herrialdek osatzen dute. Guztietan, musika eta dantza eguneroko bizitzaren parte dira. Koreografia errazak dantzatzen dituzte uneak partekatzeko, batzuen eta besteen artean batzeko eta emozioak adierazteko. Musika honek eskualde zirraragarri horren bihotzera eramango gaitu, eta herri horien muin eta izaera komuna erakutsiko dizkigu.

Tradizio zahar eta berriko musika, herrietako eta hirietako musika, ospakizunetarako edo oroipenerako musika: jatorri anitzeko dantza eta kantuak dira, Bulgariatik Serbiara doazenak, Mazedoniatik Otomandar inperioaren mugetako Turkiara (Trazia), Errumaniatik Hungariako mugaraino, Bosniatik Greziara, musika sefardi eta otomandarretatik tradizio zingaroetara. Musika horiek guztiek Europa Ekialdeko herrialde horietako kultura aniztasuna islatzen dute, zeinak liluratzen gaituen duen bizitasun eta grinagatik, baina baita edertasun eta espiritualtasunagatik ere. Nabaria da, beraz, nazio mailako ezberdintasunen gainetik, ezaugarri berdinek eta, bereziki, musika eta dantzak, Balkanetako herriak maila sakonagoan lotzen dituztela.

La música de los Balcanes es muy variada, igual que los idiomas que se hablan, las religiones que se profesan o las recetas de uno de los platos más populares de la región, la moussaka.

Los Balcanes es una región del sudeste de Europa compuesta por diversos países en los que la música y la danza forman parte de la vida cotidiana. En ella, sus gentes danzan
sencillas coreografías con el fin de compartir momentos, conectarse los unos a los otros y
expresar emociones.

Esta Música nos llevará al corazón de esta apasionante región, mostrando el espíritu y la esencia común de estos pueblos. Músicas de tradiciones antiguas y modernas, músicas rurales y urbanas, músicas de celebraciones o de evocaciones: cantos y danzas de orígenes muy diversos, que van de Bulgaria a Serbia, de Macedonia a la Turquía (Tracia) de los confines otomanos, de Rumanía a la frontera húngara, de Bosnia a Grecia, de las músicas sefardíes y otomanas a las tradiciones cíngaras. El conjunto de esas músicas nos permite evocar un verdadero mapa multicultural de las tradiciones musicales de esa rica parte de Europa oriental que sorprenden y cautivan por su vitalidad y pasión, pero también por su belleza y su espiritualidad. Constatamos entonces que, a pesar de las diferentes características nacionales, los diferentes pueblos de la península balcánica están muchas veces unidos en un plano más profundo por los mismos rasgos y sobre todo por la música y la danza.

1. GREEK FOLK SONG SUITE

Franco Cesarini

Greziako abesti herrikoien suite honetan, Franco Cesarinik Grezia tradizio zaharraren hiru abesti sortu ditu. Lehenengoa, ‘O Haralambis’, 7/8 aldikoa da, eta kalamatianos izeneko dantza herrikoi batean oinarritzen da. Bigarren mugimendua, ‘Stu Psiloriti’, Kreta irlako abesti zahar bati buruzkoa da. Suitearen hirugarren mugimendua ‘Vasilikos tha gino’ abestian oinarrituta dago, eta sirtakia da aipagarri, ziur aski Greziatik kanpo Greziako dantza ezagunena.

En esta suite de canciones populares griegas, Franco Cesarini ha elaborado tres canciones que pertenecen a la tradición Griega más antigua. El primero, ‘O Haralambis’, es en 7/8 de tiempo y es característico de una danza popular llamada kalamatianos. El segundo movimiento, ‘Stu Psiloriti’, se refiere a una antigua canción de la isla de Creta. El tercer movimiento de la suite se basa en la canción ‘Vasilikos tha gino’ y se caracteriza por el sirtaki, probablemente la danza griega más popular fuera de Grecia.

2. WEDDING DANCE

Folk Klezmer Jacques Press

Etorriko den bizitzaren ospakizunari buruzko gai hunkigarri eta abiada bizikoa da hasieratik bukaerara. Tonu aldaketa asko dago, dinamikoak eta biribilak, zeinek zirrara eransten baitie klezmer ezkontza baten ospakizuna erakusten duen lan zoragarri eta alai honi.

De principio a fin, este tema es una emocionante y vertiginosa celebración de la vida que viene. Los cambios frecuentes de tono, dinámica y carácter añaden emoción a esta pieza maravillosamente alegre que describe la celebración de una boda klezmer.

3. BALKANYA

Jan Van der Roost

Balkanetako hiru dantza dituen suite honek Balkanetako musika folklorikoaren arima atzematen du. Jan Van der Roostek sormen handiarekin lotzen ditu gaiak, sonoritate handia erabiltzen du, baita denbora eta estilo aldaketak ere. Lan zirraragarria da, lurralde bateko herentziari omenaldia egiten diona, hain zuzen ere munduak arretaz begiratzen dion lurralde horri.

Esta suite de tres danzas de los Balcanes captura el espíritu de la música folclórica balcánica. Jan Van der Roost teje con gran creatividad los temas con amplias sonoridades y a través de los cambios de tiempo y estilo. Es una obra emocionante que rinde homenaje a la herencia de una tierra a la que actualmente el mundo mira con atención.

4. ARABESQUE

Samuel Hazo

Musika otomandar honek arrasto sakona utzi du Balkanetako herrialdeetan, izan ere, Otomandar Inperioa ia bost mendetan zehar egon zen bertan, Balkanetako Guda arte, 1912. urte arte. Arabescque-ak hiru zati dauzka : ‘Taqasim’ (tah’-zeem), ‘dabka’ (dupp-keh) eta ‘korala’. Flautaren hasierako kadentziak taqasim edo inprobizazioa dirudi, nahiz eta notekin idatzita egon. Bigarren atala, dabka bat da, ospakizun edo ezkontzetan egiten den arabiar estiloko dantza. Danborrak jartzen du erritmoa, dumbek edo durbake izeneko eskuko danborrak. Azken zatia, korala, aurreko gaien bilduma bat da, amaiera bikain batekin ehotzen dena.

Esta música de herencia otomana ha dejado una impronta muy honda en la música de los países balcánicos, no en vano el Imperio Otomano ejerció casi cinco siglos de presencia permanente en los Balcanes hasta la Guerra de los Balcanes de 1912. El arabescque se compone de tres partes: ‘Taqasim’ (tah’-zeem), ‘dabka’ (dupp-keh) y ‘coral’. La cadencia de la flauta de apertura, aunque escrita en notas, debe sonar como un taqasim o improvisación. La segunda sección, un dabka, es un baile tradicional de línea árabe que se realiza en las celebraciones y bodas. Su ritmo de tambor, interpretado por un tambor de mano dumbek o durbake. La sección final, la coral, es una recapitulación de temas anteriores en la composición, entretejidos con la grandeza de un final brillante.

5. BULGARIAN DANCES

Franco

Cesarini Bulgarian Dances rapsodia libre bat da, lau mugimendukoa, Bulgariako abesti herrikoietan oinarritutakoa. Cesarini maisuari, ‘Ahots Bulgariarren Misterioa’ lanaren grabazioa entzun zuenean, musika mota horrekiko interesa piztu zitzaion. Bere helburua Traziatik Bizanziora doan milurteko tradizioa duten ahots berezi horien indarra eta tentsioa lortzea izan da. Bai monodia bai diafonia erabiltzen ditu, eta aipagarriak dira bere disonantziak. Gainera, konplexutasun handiko erritmoak ere erabiltzen ditu.

Mugimenduak:

  1. ‘Erghon Diadi’ (Schopskaren abestia)
  2. ‘Polegnala e Todora’ (Todoraren lo kuluxka)
  3. ‘Yabalko Zlatna’ (Urrezko sagarra)
  4. ‘Djore Dos’

Bulgarian Dances es una rapsodia libre en cuatro movimientos basada en distintos cantos tradicionales búlgaros. El maestro Cesarini se interesa por esta música tras la audición de distintas grabaciones de ‘El Misterio de las Voces Búlgaras’, siendo uno de sus objetivos el intentar imitar la fuerza y tensión sonora de estas voces tan peculiares portadoras de una tradición milenaria, desde Tracia hasta Bizancio. Destaca tanto el uso de la monodia como el de la diafonía, siendo características sus disonancias. Así mismo, encontraremos contextos rítmicos de bastante complejidad.

Movimientos:

  1. ‘Erghon Diadi’ (Canción de Schopska – Sofia)
  2. ‘Polegnala e Todora’ (La siesta de Todora)
  3. ‘Yabalko Zlatna’ (La manzana de oro)
  4. ‘Djore Dos’

6. GIPSY DANCE

Dantza zingaroa / Danza Zíngara
Joseph Compello

Europan, flamenkoaz gain, Balkanetako musika da ijitoen eragin handiena jaso duena, eta oso zaila da banatzea ijitoen musika eta Balkanetakoa.

En Europa, aparte del flamenco, la música balcánica es la que más influencias ha tomado de los gitanos, siendo muy difícil separar la música de los Balcanes de la música gitana.

Zuzendari / Director:
Pedro Ignacio Adrián Gonzalez